La Casa de Sant Llàtzer

Al costat de l’església de Sant Llàtzer, on hi havia el primer hospital per als leprosos (carrer Hospital 140-142), la Comunitat de Sant’Egidio ha inaugurat una nova casa d’acollida: la Casa de Sant Llàtzer.

És una casa d’amistat amb els pobres: ancians,18 famílies sense recursos del barri, persones sense sostre, estrangers. Aquesta casa continua sent un signe d’humanitat, una invitació a tothom per descobrir que “fa més feliç donar que rebre” i que és possible ser amic dels pobres. D’aquesta manera els pobres no són usuaris, un cas social, sinó algú de la família. Connectant amb la realitat del barri, on hi viuen persones de diverses religions i cultures, Sant’Egidio ha obert igualment una Escola de Cultura i Idiomes.